PGE Energia Odnawialna chce przejmować farmy i projekty fotowoltaiczne

W 2020 r. odnotowano spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych o 17 proc.
30 czerwca 2021
Cena uprawnień do emisji CO2 powyżej 55 euro
30 czerwca 2021

Jesteśmy zainteresowani także akwizycjami projektów. Dlatego zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych sprzedażą farm fotowoltaicznych, zarówno tych, którzy wygrali ostatnią aukcję OZE, jak i tych, którym się nie udało uzyskać wsparcia. Każda inwestycja jest przez nas wyceniana indywidualnie, na podstawie modelu finansowego. Oprócz samych kosztów budowy, cena obejmuje także wynagrodzenie za prawa do projektu – mówi Lucyna Kwiatos, wiceprezes PGE Energia Odnawialna S.A., lidera branży OZE w Polsce.

Cleanerenergy.pl: Dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych PGE wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Kiedy powstaną te instalacje i czy to początek intensyfikacji działań inwestycyjnych w energetyce słonecznej realizowanych w Grupie PGE?

Lucyna Kwiatos: Część farm chcemy uruchomić jeszcze w tym roku, pozostałe w 2022 r. Równolegle pracujemy nad przygotowaniem kolejnych inwestycji typu greenfield, czyli budowanych od podstaw na terenie wcześniej niezagospodarowanym. Jesteśmy też otwarci na akwizycje. Interesują nas zarówno gotowe projekty, jak i te na wcześniejszym etapie rozwoju.

Cleanerenergy.pl: Czy to prawda, że portfel fotowoltaiczny PGE może powiększyć się w tym roku do 150 MW?

K.L.: Nie mogę tego potwierdzić, ale zapewniam, że jesteśmy zdeterminowani, by przyspieszyć rozwój inwestycji PV w Grupie PGE. Oprócz budowy 19 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych, w ciągu następnych miesięcy uruchomimy postępowania zakupowe dotyczące kolejnych elektrowni. Będą to zarówno małe jak i większe inwestycje, o mocy zainstalowanej kilkudziesięciu megawatów.

Cleanerenergy.pl: Zgodnie z  założeniami strategii, Grupa PGE ma zbudować instalacje PV o łącznej mocy 3 GW do końca 2030 r., co ma umocnić jej pozycję, jako lidera rynku OZE w Polsce.

L.K.: Dotychczas koncentrowaliśmy się przede wszystkim na pracach przygotowawczych, związanych m.in. z zabezpieczeniem terenów pod inwestycje. Część instalacji, w tym obiekty wielkoskalowe będziemy realizować na gruntach należących do spółek z Grupy PGE, ale zamierzamy też dzierżawić działki od prywatnych właścicieli, samorządów, instytucji kościelnych, czy spółek skarbu państwa. Dotychczas zabezpieczyliśmy blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 2 GW. Ciągle czekamy też na kolejne oferty współpracy.

Cleanerenergy.pl: Wcześniej przyjmowało się, że na zbudowanie instalacji o mocy 1 MW, potrzebne jest ok. 2 ha gruntów.

L.K.: Dzięki stałemu postępowi technologicznemu, szybko rośnie sprawność modułów fotowoltaicznych. Już dziś możliwe jest uruchomienie instalacji o mocy 1 MW na 1 ha gruntu. Niektóre z naszych inwestycji projektowane są właśnie w takim standardzie.

Cleanerenergy.pl: Czy to oznacza, że Wasze potrzeby są już w większości zabezpieczone?

L.K.: Nawet mając tak dużo zabezpieczonych terenów inwestycyjnych, nadal poszukujemy atrakcyjnych lokalizacji. Kluczowym kryterium jest nie tyle nasłonecznienie, czy powierzchnia gruntu, co dostęp do sieci elektroenergetycznej, warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Do czasu uzyskania warunków przyłączenia, nigdy nie ma pewności, czy w danej lokalizacji w ogóle będzie możliwa budowa elektrowni.

Cleanerenergy.pl: Koncesja PGE Dystrybucja, spółki z Grupy PGE, operatora systemu dystrybucyjnego obejmuje 129 829 km2, czyli około 41 % powierzchni Polski. Czy na tym obszarze szukacie lokalizacji dla swoich farm fotowoltaicznych?

L.K.: Poszukujemy lokalizacji na terenie całego kraju. Przypominam, że nasze nowe farmy o mocy 1 MW powstaną m.in. w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, a więc poza obszarem dystrybucji spółki PGE Dystrybucja.

Cleanerenergy.pl: Czy przewidujecie budowę farm na zbiornikach wodnych, czy tzw. farm agrofotowoltaicznych, czyli instalacji umożliwiających jednoczesne wykorzystanie gruntów pod uprawy rolne, czy hodowlę zwierzęcą i do produkcji energii słonecznej?

L.K.: Koncentrujemy się przede wszystkim na budowie instalacji na gruntach niskich klas rolnych oraz poprzemysłowych. Nie wykluczamy innych rozwiązań, o ile okażą się uzasadnione ekonomicznie, jednak obecnie nie mamy tego typu projektów.

Cleanerenergy.pl: Wasze nowe elektrownie PV będą realizowane nie tylko z wykorzystaniem systemu aukcyjnego, ale również w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży (PPA) podpisaną z PGE. Dlaczego zdecydowaliście się na takie rozwiązanie?

L.K.: Zdecydowaliśmy się szukać nowych rozwiązań finansowych, ponieważ kalendarz kolejnych aukcji oraz kontraktowane wolumeny nie dawały pewności realizacji celu, jakim jest zbudowanie 3 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Dodatkowo ceny zamknięcia ostatnich aukcji ustaliły się poniżej cen rynkowych. W tym samym czasie koszt produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. A osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez publicznego wsparcia.

Cleanerenergy.pl: Umowa PPA (Power Purchase Agreement) na zakup ponad 25 GWh energii elektrycznej została podpisana z PGE na 7 lat. Jaka jest cena za 1MWh?

L.K.: Cena została ustalona na poziomie, który zapewni nam bezpieczeństwo sfinansowania planowanych inwestycji fotowoltaicznych i pozwoli na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Cleanerenergy.pl: Czy umowa z PGE oznacza, że nie jesteście już zainteresowani udziałem w kolejnych aukcjach URE, dających zwycięzcom gwarancję wsparcia przez najbliższe 15 lat, na zasadzie tzw. kontraktu różnicowego? Czy będziecie zawierać kolejne umowy PPA z PGE S.A.

L.K.: Nadal zamierzamy brać udział w aukcjach, ale współpraca z PGE uniezależnia nasz proces inwestycyjny od harmonogramu i wyników aukcji. Udział w aukcji będziemy więc traktować jako okazję do dywersyfikacji oraz odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

Cleanerenergy.pl: Zwycięzcy aukcji URE nie zawsze zainteresowani są kontynuowaniem procesu inwestycyjnego, albo kończą projekt na etapie dewelopmentu. Część inwestorów ma kłopoty z pozyskaniem finansowania dłużnego. Czy to dla PGE Energia Odnawialna okazja do zakupów?

L.K.: Jesteśmy zainteresowani także akwizycjami projektów. Dlatego zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych sprzedażą farm fotowoltaicznych, zarówno tych, którzy wygrali aukcję, jak i tych, którym się nie udało uzyskać wsparcia.

Cleanerenergy.pl: Ile wynosi obecnie koszt budowy 1 MW profesjonalnej instalacji fotowoltaicznej?

L.K.: Koszt budowy może być różny m.in. w zależności od wielkości elektrowni, długości linii przyłączeniowej, ale także standardu technicznego. Elektrownię 1 MW z bliskim punktem przyłączenia w dobrym standardzie technicznym, można wybudować za około 2,1-2,2 mln zł bez kosztów developmentu lub wynagrodzenia tytułem nabycia praw do projektu.

Cleanerenergy.pl: Czy to oznacza, że tyle jesteście skłonni maksymalnie zapłacić za 1 MW gotowej do użytkowania farmy?

L.K.: Każda inwestycja jest przez nas wyceniana indywidualnie, na podstawie modelu finansowego. Oprócz samych kosztów budowy, cena obejmuje także wynagrodzenie za prawa do projektu.

Cleanerenergy.pl: Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu