Cleaner Energy

Rafako liczy na porozumienie z JSW w sprawie Elektrociepłowni Radlin

Rafako w restrukturyzacji utworzyło rezerwy na dokończenie inwestycji w Elektrociepłowni Radlin i liczy na porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) umożliwiające uruchomienie elektrociepłowni – poinformował Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

„W spółce dokonaliśmy gruntownego przeglądu budżetu tego projektu i ujawniły się wcześniej nieplanowane koszty, nieznane w momencie oferowania. Zakładane 289 mln zł na wykonanie tej inwestycji nie wystarczy” – powiedział Domagalski-Łabędzki.

Rafako w restrukturyzacji poinformowało wczoraj o dokonaniu rezerw związanych z identyfikacją ryzyka realizacji kontraktów oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów w łącznej wysokości ok. 108 mln zł. Największa z rezerw w wysokości ok. 65 mln zł została utworzona „w związku z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji prac w ramach budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin”.

Spółka podała, że wystąpiła do JSW Koks o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz z koniecznością wykonania niezbędnych świadczeń dodatkowych, w wysokości około 53 mln zł. 

Elektrociepłownia Radlin ma docelowo zastąpić planowaną do wyłączenia z eksploatacji, z końcem 2022 roku EC Marcel i wykorzystywać ok. 180 mln m3 gazu rocznie. Jak podawała wcześniej JSW, inwestycja ta ma duże znaczenie dla zwiększenia ekonomiczności produkcji koksowni i ochrony środowiska. Własna produkcja energii z odpadowego do tej pory gazu koksowniczego pozwoli uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, a także wykonać kolejny krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

„Spodziewam się, że rozmowy z JSW dotyczące warunków dokończenia tej inwestycji będą podobne, jak z Tauronem – będą zmierzały do zawarcia porozumienia, bo przecież obu stronom powinno zależeć na uruchomieniu Elektrociepłowni” – powiedział prezes Rafako.

(ISBnews)

Exit mobile version